Dagsetapper Gröna bandet

Här kan du se vår färdväg och dagsetapper för Gröna bandet, samt distans, övernattningsställen och vilken karta som hör till respektive etapp. Grönmarkerat fält betyder depåplats (upphämtning av depålåda) och orangemarkeralt fält innebär vilodag. Färdvägstabellen går att förstora genom att klicka på bilden.

Kom ihåg att din färdväg för Gröna bandet väljer du själv, efter smak och tycke, så länge du befinner dig väster om ett antal utpekade punkter. Se vitagronabandet.se för mer information om regler.


Erika & Linneas Färdväg och dagsetapper för Gröna bandet 2016

Klicka på bilden för att förstora texten.