Dagsetapper Gröna bandet

Här följer vår planerade färdrutt och ett schema över dagsetapperna för Gröna bandet, samt ungefärlig/uppskattad distans och vilken karta som hör till respektive etapp. Grönmarkerat fält betyder depåplats.

GrönaBandet_VIT bakgrund

Dagsetapper blad 1 Dagsetapper bild 2