Om Skåneleden

Skåneleden är en vandringsled på 1186 km, som ringlar sig genom vårt sydligaste landskap Skåne. Den är uppdelad i fem delleder och 96 etapper som sträcker sig genom fler än 30 olika kommuner.

Vyerna varierar med allt från bokskogar, nationalparker, betesmarker och öppna landskap till havsmiljöer med utsikt över Östersjön och Öresund. Några mer kända landmärken är bland annat Söderåsen, Torekov, Kullaberg, Ven, Falsterbo och Ales stenar, samt alla klippor längs Österlen.

Underlaget utgörs av stigar, grusvägar, gräs och asfalt i både flack och kuperad terräng. Det finns ett 90-tal fasta vindskydd för övernattning och flertalet hotell och vandrarhem längs leden, samt goda trafikförbindelser. När du besöker leden följer du orange ledmarkeringar.

Region Skåne är huvudman för Skåneleden. Skånska landskap, kommuner, markägare och föreningar bidrar till att leden fungerar.

De fem dellederna

  1. Kust till kust, 370 km.
  2. Nord till syd, 325 km.
  3. Ås till ås, 162 km.
  4. Österlen, 188 km.
  5. Öresund, 172 km.

FullSizeRender 4Skåneleden bjuder på havets doft och dess ljumma vindar. Foto: Erika Nilsson-Waara.

IMG_5650Vandringsstigar intill Öresund och Skånes mäktiga rapsfält. Foto: Erika Nilsson-Waara.

FullSizeRender 2Meditativ löpning i Kullabergs lövskogar. Foto: Erika Nilsson-Waara.

/Erika och Oscar