Färdväg

Nordens längsta vattendrag kommer att ta oss 731 kilometer från fjällvärlden i Härjedalen, via norska älvar och Värmlands skogar till havet utanför Göteborg. Genom två länder följer vi vattnets väg från källa till hav.

 

Vår paddeltur startar vid Käringsjön trots att Klarälvens egentliga källa finns en bit därifrån på Brändstöten. Men praktiska omständigheter, som att den lilla Brändstötsbäcken inte är möjlig att paddla och att Käringsjön är utrustad med bilväg, gör att Käringsjön ändå får utgöra starten.

Sedan går färden vidare via Rogens naturreservat in i Norge och Femundsmarka Nationalpark. Den stora sjön Femunden tar oss söderut till Femundselva som sedermera blir Trysilelva. När riksgränsen passeras ändras namnet till Klarälven som rinner ut i Karlstad.

Från Karlstad paddlar vi över Vänern via Lurö skärgård till sjöns utlopp i Vänersborg. Göta älv tar vid och vattnet når slutligen havet utanför Göteborg.

Nedan följer en mer detaljerad plan för vår färd. Sträckan och antalet dagar är beräkningar. Vindar, vattenstånd, paddlingsbarhet och antalet lyft på olika sträckor påverkar paddlingstakten i väldigt stor utsträckning. Tidsåtgången får därför ses som riktlinjer snarare än absolut sanning.

 

Etapp 1 Käringsjön – Elgå

Vattendrag: Kärringsjön, Hån, Rogen, Röa (Röa är ett samlingsnamn för vattendraget som förbinder Rogen och Femunden men som egenligen består av flera mindre vatten: Rogshåen, Litlbuddhåen, Storrundhåen, Litlrundhåen, Klöfthåen, Storbuddhåen, Grislehåen, Övre Roasten, Nedre Roasten, Djuphåen, Vollhåen, Starrhåen), Femunden.

Sträcka: 58 km

Antal dagar: 3

 

Etapp 2 Elgå – Femundens södra strand

Vattendrag: Femunden

Sträcka: 32 km

Antal dagar: 1

 

Etapp 3 Femundens södra strand – Trysil

Vattendrag: Femunden, Glöten, Glöta, Isteren, Isterfossen, Galthåen, Galtsjöen, Femundselva, Öygrundet, Sennsjöen, Trysilelva.

Sträcka: 108 km

Antal dagar: 4

 

Etapp 4 Trysil – Höljes (passerar Riksgränsen)

Vattendrag: Trysilelva

Sträcka: 45 km

Antal dagar: 2

 

Etapp 5 Höljes – Karlstad

Vattendrag: Höljessjön, Klarälven, Vingängsjön, Klarälven

Sträcka: 210 km

Antal dagar: 9

 

Etapp 6 Karlstad – Vänersborg

Vattendrag: Vänern (Värmlandssjön och Dalbosjön) via Lurö skärgård

Sträcka: 163 km

Antal dagar: 6

 

Etapp 7 Vänersborg – Göteborg

Vattendrag: Göta älv

Sträcka: 105 km

Antal dagar: 3

 

Totalt

Sträcka: Ca 805 km

Antal dagar: 28 paddlingsdagar och 3 vilodagar.