Genomförda turer

erika-linnea-5296

Här närmar vi oss Grövelsjön efter 53 dagar ute på tur. Foto: Nisse Schmidt.

PROJEKT:

1. Fjällets guldkorn 2000 km
Innehöll nedanstående beskrivna turer nummer 1-3, där samtliga genomfördes under år 2016. Klicka på ovanstående länk för att få en sammanfattande information om projektbeskrivningen, alternativt på nedanstående länkar för att få mer information om respektive tur.

TURER: 

1. Kungsleden

2. Gröna bandet

3. Fjälltopparna 

Annonser