Färdväg

Just nu pågår arbetet med planering av rutter, dagsetapper och kartritning. Mer information kommer snart.

 

20160325_153306Det finns många vägval längs Skånelden. Det gäller att veta vart vi ska. Foto: Oscar Detmer Nilsson.

 

/Erika och Oscar.